Ayrıntılı Bilgi Yakında

ODYOMETRE 

Ayrıntılı Bilgi Yakında
AC40 audiometer

TYMPANOMETRE


Ayrıntılı Bilgi Yakında

  Firmamızca, yıllardır sektörde kendini kanıtlamış, elde edilen sonuçların ve uzun ömürlü kullanımlarının başarısı dikkate alınarak Interacoustics marka odyolojik test aletleri tercih edilmektedir.